Druhy disků


Podle rychlosti disku

Každý disk je určený na jinak dlouhé hody a je schopný doletět jinak daleko. Tyto vlastnosti jsou na disku od prvního pohledu viditelné, dál letící (a zároveň rychlejší) disky mají ostřejší hranu a delší „ráfek“. Disky, které letí dál jsou pochopitelně hůře ovladatelné a proto je důležité volit disky podle vzdálenosti, kterou je třeba dohodit. Základní je dělení na 3-4 kategorie, poslední 2 se totiž dají sloučit pouze jako drivery:

  • Putter – disk vhodný na krátké přesné hody a tzv. puttování neboli hození disku do koše
  • Mid-range – disk na střední vzdálenosti, který se dá také dobře ovládat
  • Fairway driver – disk na delší vzdálenosti, u kterých už nemáte tolik přesnosti
  • Distance driver – disk vhodný na ty nejdelší hody, kde nepotřebujete příliš přesnost

 

Podle stability disku

Disky se neodlišují pouze vzdáleností, kterou jsou schopni uletět, ale také tzv. stabilitou. Čím je disk stabilnější, tím rychleji ho musíte hodit, aby letěl rovně. Když uvažujeme hráče s dominantní pravou rukou hrajícího backhand (RHBH – right hand backhand), tak mu disk v poslední letové fázi (fade) zatáčí doleva. Čím stabilnější disk háže, tím dříve mu zatočí doleva. Takovým diskům se říká overstable disky. Na druhé straně jsou understable disky. Ty naopak pro RHBH končí na pravé straně. Důvod je ten, že disk hodíte rychleji, než sám dokáže „snést“ a v hlavní letové fázi (turn) začne zatáčet doprava a pokud je disk dostatečně nestabilní, tak se zmírní fade a na konci letu disk zatočí doleva pouze lehce nebo také vůbec. V neutrální zóně někde mezi jsou disky, které létají rovně, ale málokdy můžete čekat perfektně rovný let, zvláště u driverů, spíše počítejte s lehkým vychýlením doprava v turnu a s decentním fadem doleva na konci letu.

  • Overstable (stabilní)
  • Straight (rovný)
  • Understable (nestabilní)